Cine suntem ?

SAFE WASTE DEEE este o organizatie înființată în 2020 cu scopul de îndeplinire a responsabilităților de mediu care le revin producatorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice din Romania.

SAFE WASTE DEEE gestionează fluxurile de deșeuri de echipamente electrice și electronice (D.E.E.E) în numele producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice afiliate acestei organizații. Gestionarea acestui flux presupune controlarea întregului flux de la colectarea deșeului, transportul către reciclator, dezmembrarea și reciclarea deșeului sau repararea și reutilizarea lui, astfel încât D.E.E.E-urile să se transforme în materii prime pentru alte industrii, fără impact negativ asupra mediului.

Direcțiile principale de desfășurare ale activității sunt:
- campanii de informare a publicului până la nivel de gospodarie particulară;
- susținerea de colectare și sprijinirea dezvoltării lor;
- transpunerea exactă a cerințelor legislative în practica de lucru din domeniu.

Asociații majoritari care au fondat SAFE WASTE DEEE au o experiență în domeniul colectării, reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice de peste 15 ani. Întelegând foarte bine principiile, mecanismele și provocările pieței, SAFE WASTE DEEE va aduce plus valoare acestui profil de activitate.CERTIFICĂRI

LICENȚA DE OPERARE

LICENTA NOUA_Adresa Comisia de Autorizare_MINISTERUL MEDIULUI

TARIFE PRELUARE RESPONSABILITĂȚI GESTIONARE DEEE

PRODUCĂTORI AFILIAȚI

PUNCTE DE COLECTARE D.E.E.E.